Polling

Berikan pendapat anda, mengenai website baru BPPK Jakarta


Sangat puas - (26 pemilih)
38%
Puas - (23 pemilih)
34%
Biasa Saja - (9 pemilih)
13%
Kurang - (5 pemilih)
7%
Tidak Puas - (5 pemilih)
7%

Total Pemilih : 68