Polling

Berikan pendapat anda, mengenai website baru BPPK Jakarta


Sangat puas - (35 pemilih)
32%
Puas - (33 pemilih)
31%
Biasa Saja - (16 pemilih)
15%
Kurang - (9 pemilih)
8%
Tidak Puas - (15 pemilih)
14%

Total Pemilih : 108