Polling

Berikan pendapat anda, mengenai website baru BPPK Jakarta


Sangat puas - (31 pemilih)
30%
Puas - (33 pemilih)
32%
Biasa Saja - (16 pemilih)
16%
Kurang - (9 pemilih)
9%
Tidak Puas - (13 pemilih)
13%

Total Pemilih : 102